Jelmer Uitentuis

project- en programmaontwikkeling

menu

Vrijheidscolleges

Vrijheidscolleges
De Vrijheidscolleges zijn een jaarlijkse serie lezingen die plaatsvinden in aanloop naar 5 mei. De lezingen zijn gebaseerd op de ‘Four Freedoms’ van de Amerikaanse president Franklin Delano Roosevelt.

De Vrijheidscolleges worden georganiseerd in nauwe samenwerking met elf Bevrijdingsfestivals. Ze vinden plaats in Almere, Amsterdam, Assen, Den Bosch, Den Haag, Emmen, Groningen, Hoogeveen, Leeuwarden, Meppel, Middelburg, Tilburg, Utrecht, Vlissingen, Wageningen en Zwolle. De colleges zijn op een enkele na gratis toegankelijk. Sommige colleges zijn besloten, bijvoorbeeld op scholen.

Four Freedoms
Op 6 januari 1941 sprak president Franklin Delano Roosevelt in Washington de ‘State of the Union’ uit, de jaarlijkse troonrede van het Amerikaanse volk. Zijn rede ging de geschiedenis in als de ‘Four Freedoms’ rede: Roosevelt formuleerde vier vrijheden die voor iedereen ter wereld zouden moeten gelden en die nog steeds actueel zijn: de freedom from fear, freedom from want, freedom of speech & expression en de freedom of worship.

Het lijkt alsof de Vrijheden nu onder druk staan. Maar is dat ook zo? Iedere generatie formuleert wat de Vier Vrijheden voor hem of haar betekent, maar toch zijn het universele waarden. Ieder mens heeft het recht zijn mening uit te dragen, ieder mens mag een god aanbidden op de manier zoals hij wil. Ieder mens moet gevrijwaard blijven van angst en onderdrukking en ieder mens moet gevrijwaard zijn van gebrek en honger.
Het zijn waarden die ons voorhouden hoe we met elkaar moeten omgaan, dat we gelijkwaardig zijn en dat we met respect en betrokkenheid met elkaar verbonden zijn. In de weken vóór 5 mei en op 5 mei zelf zijn de Vier Vrijheden de aanleiding voor debat en verdieping.

Lezingen voorbereiden
Ik benader de sprekers, maak er afspraken mee, en bereid met hen de lezingen voor. We zoeken naar de juiste invalshoek, de juiste opbouw, bezoek de lezingen en geef feedback. Tevens organiseer ik de landelijke opening in Tivoli Vredenburg, waarbij ik zowel de inhoudelijke als productionele organisatie doe.

Sprekers 2019
Aafke Romeijn, Charles Groenhuijsen, Dieuwertje Blok, Stephan Sanders, Ronald Giphart, Özcan Akyol, Rajae el Mouhandiz, Jonathan Holslag, Sinan Can, Natascha van Weezel.