Jelmer Uitentuis

project- en programmaontwikkeling

menu

Stichting überHaupt

De stichting überHaupt is een stichting die zich bezig wil houden met het realiseren van inhoudelijke producties over politiek, media, cultuur en wetenschap. Wij willen kennis en inzichten over actuele maatschappelijke onderwerpen ontsluiten en toegankelijk maken voor een groter publiek, van een context voorzien en duiden. Daartoe doen we onderzoek, organiseren we programma’s en events, schrijven we, maken we multimediaproducties, etc.
De stichting überHaupt in 2005 opgericht, en leidde sindsdien een min of meer slapend bestaan. In 2020 is besloten de stichting nieuw leven in te blazen. Jelmer Uitentuis is oprichter en bestuurslid. In 2020 starten we, in samenwerking met diverse partners, een aantal kleine initiatieven.

Contact
stichting überHaupt
postadres: Burg. Van Tuyllkade 110bs
3553AN Utrecht
post@uberhaupt.com
0615060393

kvk 34232234
btw 814862846
iban nl07 trio 0254773613