Jelmer Uitentuis

project- en programmaontwikkeling

menu

Stichting überHaupt

Wij doen interdisciplinair actieonderzoek. Ofwel: we kijken in verschillende sectoren in de samenleving naar maatschappelijke problemen, en bieden handvatten hoe die kunnen worden opgelost. Dat oplossen, dat doen de spelers uiteindelijk zelf. Wij vergelijken, zoeken overeenkomsten en verschillen, dwarsverbanden en mogelijkheden om van elkaar te leren.

Visie & missie
De maatschappij is niet perfect. Er zijn sociaal maatschappelijke problemen, en die zijn veelal complex. Maar we zijn er van overtuigd dat die problemen op te lossen zijn.
Wij denken dat veel complexe problemen makkelijker te begrijpen te zijn, als we ze vergelijken met andere problemen in andere disciplines, branches, regio’s etc. Als we overeenkomsten, verschillen en dwarsverbanden herkennen. Wij denken dat mensen veel kunnen leren van elkaars perspectieven. Die (interdisciplinaire) analyse beidt handvatten voor oplossingen, acties en interventies.
Wij onderzoeken maatschappelijke problemen waarover publiek debat is of is geweest. We analyseren, voegen er nieuwe dimensies aan toe, geven een breder kader. We doen dat onderzoek zoveel mogelijk voor en met publiek. Met die analyses willen we mensen handvatten geven om zelf actie te ondernemen en interventies te plegen.

Projecten & concrete voorbeelden
Project 1: mbo meets mkb – moeilijke problemen bespreekbaar maken tussen mkb-bedrijven en hun potentiële werknemers (bijvoorbeeld discriminatie op de arbeidsmarkt)
Project 2: rendementsdenkers – een onderzoeksprogramma naar waar het streven naar economische efficiëntie en het maatschappelijk doel elkaar in de weg zitten, of elkaar versterken

Wie wij zijn
Wij zijn een stichting met ambitieuze actiegerichte onderzoekers op het gebied van sociaal maatschappelijke problemen.
We zetten projecten op die inzichten verschaffen en verandering uitlokken. Met wat we ontdekken doen we iets. We faciliteren gesprekken, publieke uitingen en bijeenkomsten, en zorgen voor handvatten waardoor mensen zelf actie kunnen ondernemen.
Wij brengen mensen uit diverse settings (branches, organisaties, vakgenoten, landen etc) bij elkaar die het verschil kunnen maken. Om dwarsverbanden, verschillen en overeenkomsten te onderzoeken.
Wij doen interdisciplinair actiegericht onderzoek. Ofwel: we kijken in verschillende sectoren in de samenleving naar maatschappelijke problemen, en bieden handvatten hoe die kunnen worden opgelost.
Wat we doen: Ontleden, ontrafelen, doorgronden, verdiepen, verduidelijken, dwarsverbanden leggen, verschillen en overeenkomsten tussen verschillende settings blootleggen, belangen en ideeën blootleggen, enthousiasmeren. Mogelijke oplossingen in kaart brengen, of daar handvatten voor geven.
Waarmee: we gebruiken onderzoek, en verrassende, duurzame en in het oog springende vormen van publieke uitingen, waaronder gesprekken, theater, (eigen) media, publicaties, onderzoek en experimenten.

De eerste projecten zullen vanaf begin 2019 geëffectueerd worden.

Het team
Mai Groenevelt
Jelmer Uitentuis
het bestuur bestaat uit Thomas Berghuijs, Sien Tennekes, Menno van der Veen

Contact
stichting überHaupt
postadres: Burg. Van Tuyllkade 110bs
3553AN Utrecht
post@uberhaupt.com
0615060393

kvk 34232234
btw 814862846
iban nl07 trio 0254773613