Jelmer Uitentuis

project- en programmaontwikkeling

menu

De Groene Live

June 27, 2019

De Groene Live: Culturele Identiteit op de werkvloer
De Zwijger, 26 juni 2019
Moderator: Margreet Fogteloo
Gasten: Froukje Santing, Jaco Dagevos, Alice Odé, Kenan Yildirim, Terence Guiamo, Leyla Kasirga, Assmaa Kammite

Samen met Floris Vermeulen deed Froukje Santing een aantal diepte-interviews met werknemers met een migratieachtergrond die werkzaam zijn bij verschillende bedrijven in Nederland. Hun centrale vraag: hoe is het eigenlijk om, als werknemer met Turkse of Marokkaanse roots, in een Nederlands bedrijf werkzaam te zijn? Ofwel: hoe ga jij, hoe gaat je werkgever en hoe gaan je collega’s om met jouw bi-culturele achtergrond? De artikelen over dit onderzoek verschenen eerder in de Groene Amsterdammer. Het is een mooie aanleiding om een gesprek over te voeren.

De uitdaging van dit programma zit vooral in de beperking van het onderwerp, omdat het anders over alles en dus over niks gaat. Culturele identiteit vernauwen tot mensen met een migratieachtergrond, te weten mensen met Turkse of Marokkaanse roots, is al een inkadering die je wilt hebben. Ten tweede gaat het vooral over hoe werknemers omgaan met die verschillen, want dat is wat onderzocht is. En dat is een strakke invalshoek die daadwerkelijk kan leiden tot een inhoudelijk gesprek. Maar dan moet het ook nog goed uitgevoerd worden.

De presentator heeft 3 microfoons voor haar op tafel liggen, de eerste doet het niet. Ze legt hem neer en hoort plop. Dan pakt ze de tweede. Die doet het ook niet. En omdat ze plop hoorde pakt ze toch maar weer de eerste. Hoera die doet het. De introductie die volgt is vaag, ze vertelt dat het onderwerp urgent en belangrijk is. Ze roept de onderzoekers – Froukje Santing en Jaco Dagevos – naar voren, die mogen achter de tafel gaan plaatsnemen en hun onderzoek presenteren. Dan zegt de ene onderzoeker (Santing) dat de andere onderzoeker (Dagevos) helemaal niet de onderzoeker is, maar iemand die het onderzoek gaat becommentariëren. De moderator gaat geïnteresseerd luisteren achter een statafel. De onderzoeker klungelt wat met de klikker waarmee ze probeert de presentatiesheets door te klikken.

Wanneer zou de moderator haar eigen naam eigenlijk gaan noemen?

Iemand die staat op een podium trekt altijd meer aandacht dan iemand die zit. Hij of zij wordt (onbewust) belangrijker gevonden. Dus is het raar dat de journalist/onderzoeker die daadwerkelijk het onderzoek heeft gedaan flets achter een tafeltje zit te vertellen terwijl de moderator staat. Het moet andersom.

De presentatie van de onderzoeker is ook niet helemaal doordacht. Bij de eerste sheet “Waarom dit onderzoek” gaat Santing vooral in op de waarde van de journalistieke methode en vertelt ze hoe geweldig de Groene is omdat die plaats heeft voor diepgravend onderzoek. De belangrijkste sheet, de 5 strategieën hoe werknemers omgaan met hun eigen bi-culturele achtergrond op het werk, wordt een beetje afgeraffeld. Het is exemplarisch voor hoe de avond rammelt. Het onderwerp is relevant, het onderzoek is interessant, maar over de avond is niet goed nagedacht.

De jongen van PWC die aanschuift is geboren in Suriname en op z’n veertiende naar Nederland gekomen. Hij heeft een netwerk opgericht bij het UWV. Maar wat doet dat netwerk eigenlijk, en waarvoor was dat bedoeld? De moderator wist het niet. En hoe spreek je die naam van die andere gast ook alweer uit?

Ook technisch worden er een aantal fouten gemaakt. Bij het eerste panel verschijnen de namen van de deelnemers op het scherm, bij het tweede panel niet. Een van de sprekers spreekt te dicht in de microfoon, uiteindelijk wordt die gecorrigeerd door iemand uit de zaal, niet door een technicus of de moderator.

Inhoudelijk zwemt de avond. Het is volstrekt onduidelijk waarheen. De sprekers zijn ok, het is een opzicht een goede mix, en dat maakt uiteindelijk dat er flarden van sommige bijdrages interessant zijn. Onder andere over de waarde van een bi-culturele achtergrond voor internationaal zakendoen. Maar het blijven flarden. Over het algemeen wordt het onderwerp vooral abstract benaderd.

En dat is jammer. Het lag aan de inhoudelijke voorbereiding, aan de podiumopstelling, en aan de verkeerde opbouw van de avond. Na de presentatie van het onderzoek door Santing (achter een katheder, en de moderator aan tafel!), had een panel aan tafel moeten zitten om daarmee de 5 strategieën uit te diepen: hoe doen jullie dat in de praktijk, op je werk? En hoe wordt daar door je collega’s op gereageerd, en door je familie, vrienden etc. Als laatste ronde: wat betekent dat voor het individu, en voor de werkgever. Daarmee had je met vrijwel dezelfde gasten een veel betere avond kunnen neerzetten.